Jaderska Musikfondens årliga musikstipendium i Landskrona

Jaderska Musikfonden delar årligen ut musikstipendier till ungdomar som studerar sång och musik främst med inriktning på ett kommande professionellt yrkesutövande som musiker.

Behöriga att söka musikstipendium är musikstuderande upp till 30-års ålder med dokumenterad anknytning till Landskrona. Sökande av stipendier ska bo, ha bott, gå eller ha gått i skola i Landskrona.

Ansökan sker digitalt via ansökningsformuläret här på musikfondens hemsida. Ansökningstiden för stipendium är från 1 augusti till och med 30 september. Sök stipendium här

Fonden har delat ut stipendier inom musik sedan 1993 och hittills har 147 stipendier på drygt 2,74 miljoner kronor delats ut.

Musikstipendium från Jaderska Musikfonden kan sökas och erhållas flera gånger, allt enligt fondstyrelsens beslut.

Enligt Elisabeth Jaders testamente delas stipendierna ut årligen på hennes födelsedag, den 2 november. Utdelningen sker i Landskrona. Läs mer om Jaderska Musikfondens historia.

 

Jaderska Musikfondens musikstipendium

Musikfonden förvaltas av en styrelse på tre personer.

Ordförande Irene Lundstedt Rasmusson
Sekreterare Gunilla Ernlund
Ledamot Åke Jönsson

Eventuella frågor besvaras via mail av irene@rasmussonab.se eller gunilla@ernlund.com