Bakgrund och historik

Bakgrund och historik

Jaderska Musikfondens officiella namn är ”Elisabeth och Jöns Jaders samt Geordg Wåhgens Musikfond”. Fonden tillkom genom ett testamente av Elisabeth Jader den 1 november 1985.

Jöns Jader
Jöns Jader
Foto: Minnesbanken, Landskrona Museum

Elisabeth Jader föddes 1902 och var dotter till kronouppbörds-kommissarien Fredrik Wåhgen och hans hustru född Åkerlund. Elisabeth Jader var mycket sång- och musikintresserad och fick sin utbildning bl.a. genom studier för den kände danske professorn Anders Rachlev. Hon var anlitad som solist i framför allt kyrkliga sammanhang. På 1930-talet gifte hon sig med musikdirektören Jöns Jader.

Jöns Jader var född i Nebraska, USA, men växte upp i Malmö där han tog studenten 1908. Han avlade organistexamen i Stockholm 1915 och kom efter ytterligare studier till Landskrona som musiklärare 1919. Två år senare utnämndes han till kantor och organist i Landskrona församling och blev också musiklärare vid läroverket. Jader var en skicklig instrumentalist och han komponerade också bl.a. kammarmusik och sånger. Till Sofia Albertina kyrkas 150-årsjubileum komponerade han en kantat. Jöns Jader avled 1962, och makarna Jader hade inga barn.

Efter Jöns Jaders bortgång bodde Elisabeth Jader under flera år tillsammans med sin ogifte bror jur. kand. Georg Wåhgen. Efter examen i Lund tjänstgjorde han vid skattemyndigheten i Gävle, men fick senare anställning i Helsingborg och bodde då i Landskrona. Han avled 1983.

Advokat Claes Munck af Rosenschöld

Claes och Dagmar Munck af Rosenschöld
Claes och Dagmar Munck af Rosenschöld

Advokat Claes Munck af Rosenschöld i Landskrona tog initiativet till bildande av Jaderska Musikfonden. Han var Elisabeth Jaders juridiske rådgivare, och han föreslog på förfrågan från den barnlösa Elisabeth Jader att hennes kvarlåtenskap kunde bli en stipendiefond för musikstuderande ungdomar. Claes Munck tog fram förslag till stadgar, och han blev också musikfondens första ordförande. Efter hans frånfälle år 2005 övertog hans hustru Dagmar Munck af Rosenschöld ordförandeskapet fram till 2011.

Jaderska Musikfonden delade ut de första stipendierna år 1993. Då fick tre stipendiater dela på 35 000 kronor. Sedan dess har 200 stipendier delats ut, och sammanlagt har fonden delat ut 3 606 000 kronor. Den årliga stipendiesumman har varierat beroende på hur föregående års avkastning av de förvaltade fondmedlen sett ut. Fondens tillgångar är placerade i aktier och räntebärande papper.

2022 delades totalt 270 000 kronor ut till 10 stipendiater.

Antalet stipendier som delas ut och storleken på dessa beslutas av fondens styrelse. Det är möjligt att söka och erhålla stipendium flera gånger.

Bland fondens tidigare stipendiater finns många idag yrkesverksamma orkestermusiker, solister och musikpedagoger.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *